Archive for the ‘Good Night SMS’ Category

manzil ki pahli sidhi chadho

Thursday, April 23rd, 2009

Zindagi main kamyabi ki MANZIL k liye

KHWAB zaruri hain or

khwab dekhne k liye NEEND!

to apni manzil ki pahli sidhi chadho

Or SO JAO! GOOD NIGHT